Archive for May, 2009

h1

hasil INEPO 17 Istanbul, 24-27 Mei

May 30, 2009

bisa lihat di inepo.com

yak,Indonesia sayangnya cuma dapatin perak dan perunggu,. ntar kapan2 yak emasnya,.

walau aku ga bisa nyumbangin lagi, semoga perak dariku ini berharga buat Indonesia! amien,.

GOLD MEDAL
64
SOUTH KOREA
JEONG JOON   PARK /
HONG JUN CHOI
INVESTIGATION OF ALTEROMONAS MJU-11
AND MICROCOCCUS MJU-14 FOR THE PRODUCTION
OF INNOVATIVE RENEWABLE BIOENERGY
Yeni ve Yenilenebilir biyoenerji üretimi için Mikrokous MJU-14 ve
Alteromonas MJU-11’in araştırılması
55
PAKISTAN
USAMA AHMED   AWAN
EFFECT OF MIXED-CULTURE OF TYPHA DOMINGENASIS
AND PHRAGMITES KARKA ON THE
EFFICIENCY OF SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND (SFCW)
FOR SEWAGE TREATMENT
Lağım Sularinin Temizlenmesi İçin T.domingenasis ve P.karka
Karışık Bitki Kültürünün, Alttan Akışlı Yapay Sulak Alanlarının Etkinliğine Etkisi
88
AFGHANISTAN
LIME   HIDAYET /
FERIHE   RAUFI
INCREASING THE EFFICIENCY OF COMBUSTION OF
LPG BY
Lpg’nin yanma veriminin arttırılması
48
MACEDONIA
ARZU   FETA /
DESPINA   KRSTEVSKA
REMOVAL OF CR+6 FROM INDUSTRIAL EFFLUENTS BY
RUSTED IRON WASTE
Paslı demir kullanımı ile Cr+6 giderimi-en ekolojik, en ekonomik ve en etkili metod
79
UNITED KINGDOM
ELIF TAN /
ASLIHAN BUSRA   OGRETICI
SUSTAINABLE SOILS WITH AGRICULTURE’S BLACK GOLD: HUMIC ACID Tarimin Kara Altini Humik Asitle Surdurulebilir Topraklar
62
SLOVAKIA
MARIA   STRATILOVA
THE STUDY OF LEUKOCYTES ACTIVITY
AND ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE
HERBS GENUS ECHINACEA
Lökosit aktivitesinin ve Echinacea familyası otlarının antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
89
AFGHANISTAN
AHMAD FARHAD   SARDAR MOHAMMAD / KHALID   ATAMOHAMMAD
ENERGY WHEEL Enerji Çarkı
73
TURKMENISTAN
MUHAMMED ASIM   KALKAN / BABASADIK   CURIYEW
FIBERBOARD PRODUCTION FROM COTTON STEM Pamuk sapından sunta üretimi
75
UKRAINE
KATERYNA   ODARCHENKO / KOSTYANTYN   GNENNYY
FOREST FIRES AND FOREST REMEDIATION Orman Yangınları ve Ormanların Islahı
SİLVER MEDAL
65
SOUTH KOREA
KWANG YIL   KOH / TAE HYUN   AHN
RESEARCH ON RE-USE, DISPOSAL, AND TREATMENT
OF INDUSTRIAL WASTE USING CARBON DIOXIDE GAS
Karbondioksit Gazı Kullanarak Sanayi Atıklarının Yeniden Kullanımı,
Ortadan Kaldırılması ve İşlenmesi
74
TURKMENISTAN
SERDAR   KLYCEW
TAKING A COLOUR FROM RHEUM AND STAINING OF A
WOOL.
Ravent bitkisinden elde edilen boya ile yünün boyanması
61
SLOVAKIA
VIERA   JAKLOVSKA
METABOLIC EFFECTS OF ESSENTIAL OIL EXTRACTS
IN CHICKENS
Tavuklarda esansiyel yağ özlerinin metabolik etkileri
39
KAZAKHSTAN
ARMAN   AMANGAZIN / KUANISH   SEMBEK
“NOISE POLLUTION AND ITS INFLUENCE UPON THE
STUDENTS’ HEALTH”
Gürültü kirliliği ve öğrencilerin sağlığı üzerindeki zararları
31
INDONESIA
NOFI NURINA   RAMADHANI / KARLINDA   SARI
MANGROVE JAM ( SONNERATIA ALBA)
AS STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBACTERIAL
MANGROVE JAM`in (SONNERATIA ALBA), STAPHYLOCOCCUS
AUREUS anti bakterisi olarak kullanilmasi
18
EGYPT
SARAH MOSTAFA   AL SHAARAWI / AHMED MOHAMED HASSAN
THE CURE IN THE BIOLOGICAL
TREATMENT T OF CARBON DIOXIDE
KARBONDİOKSİTİN BİYOLOJİK TEDAVİDE ÇARE ÖZELLİĞİ
40
KAZAKHSTAN
AYAN   CHAKLIKOV / NURBOL   ABDUALIYEV
THE NEW EFFECTIVE BIOSTIMULATOR
FOR AGROECOLOGICAL ENGINEERING
BIYOLOJIK UYARICI (TARIM EKOLOJISINDE DEVRIM)
76
UKRAINE
VALENTYNA   KYRYCHUK
BEHAVIOR OF MOLLUSKS AS EARLY INDICATORS
OF ENVIRONMENTAL CHANGES
Çevresel değişikliklerin erken habercileri olarak yumuşakçaların davranışları
38
KAZAKHSTAN
AIDA   BAYTAS / ANEL   ABITAY
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION ON AMPHIBIANS AND THEIR ROLE AS BIOINDICATORS
OF POLLUTION.
Kirliligin amfibilere etkisi ve amfibilerin kirlilikteki bioindikator rolü
77
UKRAINE
REYAN   BARI / OLEKSANDRA   GEBESHT
INFLUENCE OF SINGLE CHAIN DNA FRAGMENTS OF
LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
ON VIABILITY OF GYPSY MOTH CATERPILLARS
LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS ‘un tek zincir DNA
fragmentinin çingene güve tırtılı üzerinde yaşamasına etkisi
30
INDONESIA
FIRDAUS  / HANINDITO   ANDHIKA
RECYCLING OF STYROFOAM WITH STARCH AND
PRODUCING DEGRADABLE PLASTIC
STROFOAM`IN NISASTAYLA GERI DONUSUMUNU SAGLAYARAK
DOGADA CABUK ERIYEN PLASTIK URETILMESI
87
UKRAINE
OLEKSANDRA   SNISAREVSKA / OLGA   LOZA
STUDY THE INFLUENCE OF CORAL
WATER ON GROWTH AND DEVELOPMENT
OF PLANTS
Mercan Suyunun Bitkilerin Gelisimine Etkisi
4
ALBANIA
TEODOR   RUPI / RIDGERS   MEMA
TITANIUM DIOXIDE, THE WORLD CLEANER. Paslı demir kullanımı ile Cr+6 giderimi-en ekolojik, en ekonomik ve en etkili metod
19
EGYPT
AHMED TAREK MOHAMED   FAHMY / IBRAHIM MOHAMED HANI   AHMED
HOW TO INCREASE THE COMMUNICATION
OF DEAF IN THE SOCIETY
TOPLUMDA İŞİTME ENGELLİLERİN İLETİŞİMİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ
45
KOSOVO
MERVE NUR   CENGIZ / LULJETA   JANUZI
USED TEA WASTE ADSORPTION FOR REMOVAL
OF PHENOL FROM SYNTHETIC AND INDUSTRIAL WASTE WATER
SENTETIK VE ENDUSTRIYEL ATIK SULARDA KULLANILMIS CAY ATIGI
ILE FENOL ABSORBSIYONU
90
MOLDOVA
NAGALISOV  ALEXANDRU / GINJU NADIA
CLEANING OF WATER WITH THE HELP OF ALGAE
CLADOPHORA GLOMERATA(L) KUTZ AND
CHAETOMORPHA LINUM (MULLER)
KUTZ-ADVANTAGEOUS PERSPECTIVE FROM
THE ECONOMIC AND ECOLOGIC POINT OF VIEW
Alglerin ( CLADOPHORA GLOMERATA(L) KUTZ AND CHAETOMORPHA
LINUM (MULLER) KUTZ ) yardımıyla su temizliği
BRONZE MEDAL
57
PAKISTAN
TAHREEM   SIKANDER
A NEW SCIENTIFIC APPROACH IN THE DIAGNOSIS
OF DISEASES- ALKALINE PHOSPHATASE
Karaciger hastaliklarinin teshisinde yeni bir yaklasim ;ALKALIN FOSFATAZ
26
GERMANY
FLORIAN   TROST / ANDRE   HEINRICHS
EXERCISE MACHINE FOR EMISSION-FREE
PRODUCTION OF HYDROGEN
Hidrojen yaymayan egzersiz aleti
20
ESTONIA
KRISTINA   AARE
FACTORS AFFECTING THE TOLERANCE TO
PHENOL OF SOIL BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA
Pseudomonas Putida toprak bakterisinin fenole dayanıklılığını etkileyen faktörler
49
MACEDONIA
IVANA   RISTOVA
TIO2- SOLUTION FOR ENVIRONMENTAL
POLLUTIONS
TiO2- ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YENİ BİR ÇÖZÜM
29
INDONESIA
AMANDA   DWIKARINA / REGINA   PUSPITA
THE EFFECTS OF ARUMANIS AND INDRAMAYU
MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SAP ON THE
GROWTH OF ESCHERICHIA COLI
ARUMANIS ve INDRAMAYU MANGO ozunun ESCHERICHIA COLI bakterisinin
buyumesindeki etkisi
67
TAJIKISTAN
AZIZ   MAKHMUDOV / KHUSRAV   UBAYDULLAEV
CO2 SCRUBBER FOR AUTOMOBILES CEVRE DOSTU EGSOZ
86
KAZAKHSTAN
AMINA BEKJUMANOVA / ZHADRA SEKREKOVA
MULTIPURPOSE APPLICATION OF ENERGY
PRODUCTION ASH-AND-SLAG WASTE PRODUCTS
FOR ENVIRONMENTAL AND TECHNICAL PURPOSES
EKOLOJİK VE TEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KÜL VE POSA
ARTIKLARI OLAN ÜRÜNLERDEKİ ENERJİ ÜRETİMİN ÇOK AMAÇLI KULLANILMASI
11
BOSNIA AND HERZEGOVINA
EMIL   KLAPIJA / MERDAN   HODZIC
DETERMINATION OF WATER POLLUTION
LEVEL BY CYCLOPS SPP
Cyclops spp. Kullanılarak su kirliliğnin tayini
36
KAZAKHSTAN
ROMAN   ABDIROV / BERIK   UAP
ICE THICKNESS STUDY IN OFFSHORE OIL
AND GAS EXPLORATION FIELDS
KUTUPLARDAKI BUZ KALINLIGINI OLCMEDE YENI METOD
37
KAZAKHSTAN
RINAT TINIBEKOV / SARZHAN SHARAPIYEV
IMPACT OF «MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS»
UPON POTATO YIELDING CAPACITY
MODIFIYE MIKROBIYOLOJIK PREPARATIN» PATATESIN GELISIMINDE
OZEL ETKILERI
66
TAIWAN
BO RUEI   HUANG / YU CIE   CHEN
DEVELOPING AND EVALUATING THE FEASIBILITY
OF UPGRADING OUR SCHOOL TO AN ECO-SCHOOL.
Okulumuzu eko-okula dönüştürme ve fizibilite çalışması
5
AZERBAIJAN
AYGUN EMINOVA / FERIDE   ALIYEVA
OBTAINING OF BIODEGREDABLE BIOPLASTICS
FROM STARCH AND OTHER PLANT WASTES
Nişasta ve bitki artıklarından geridönüşümlü biyoplastik eldesi
44
KOSOVO
AUREL   MALOKU / VISAR   KRASNIQI
FLY ASH FILTRATION IN CENTRAL HEATING
SYSTEMS
MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE UÇUCU KÜL İLE FİLTRASYON
70
TURKEY
HUSEYIN ARIF   SAYILI / OMER   ATASOY
ECONOMIC AND ECOLOGICAL FIBERBOARD EKONOMIK VE EKOLOJIK LEVHA
9
BELARUS
SIARHEI   EUTUSHENKA
FLAT MICROFLORA REACTION TO HOUSEHOLD
USE OF SYNTHETIC DETERGENTS (SD)
EV TİPİ SENTETİK DETERJAN KULLANIMINDA MİKROFLORA TEPKİMESİ
71
TURKEY
MAHMUT TARIK   OZKAYA / HALIL   CETINER
OBTAINING PLASTIC FROM CONKER STARCH AT KESTANESINDEN ORGANIK PLASTIK
43
KENYA
PATRICIA   MULINGE / IKRAN AHMET
BIO-PHYSICAL PURIFICATION OF HOUSEHOLD
WATER(NON CHEMICAL TECHNOLOGY)
EV SUYUNUN BİYOFİZİKSEL OLARAK ARITILMASI (KİMYASAL OLMAYAN TEKNOLOJİ)
53
MOLDOVA
ROMAN   PALAMARCIUC / IGOR   BODIUL
SOLVING CAVES ENVIRONMENTAL PROBLEMS Mağaraların Çevresel Problemlerini Çözme
82
UNITED STATES OF AMERICA
JEOVANNA   TOVAR / CARLOS EMMANUEL   CLAUDIO
SIMULACRUM(A FORENSIC STUDY OF BLOOD
SAMPLE EVIDENCE)
Benzerlik(Kan ornegi kanitlari icin Adli calisma)
7
AZERBAIJAN
RESAD   ABDULLAYEV / FERID   AHMEDLI
CLEANING OF THE OIL FROM SEA SURFACE Deniz yüzeyinden yağın temizlenmesi
25
GERMANY
CATHARINA   ULRICH
ANTIBIOTICS IN FACTORY FARMING –
CAUSES EFFECTS RISKS CONSEQUENCES
Fabrika çiftçiliğinde antibiyotik kullanımı- sebepleri, etkileri, riskleri, sonuçları
14
BULGARIA
EMEL   CHAUSH / VIKTORIYA   BALIJAGIC
BIO-AUGMENTATION OF ANAEROBIC FILTERS:
AN ATTEMPT TO ENHANCE BIODEGRADATION OF DAIRY WASTEWATERS
Anaerobik filtrelerin biyolojik olarak takviyesi: Mandıra atık sularının
biyolojik olarak parçalanmasını arttırma girişimi
78
UKRAINE
GANNA   ROMANOVA / OLEKSANDR   BONDAR
CHORNOBYL CATASTROPHE. STUDY OF
INFLUENCE OF RADIATION ON THE HUMAN
ORGANISM.
Çernobil Felaketi.İnsan vücuduna radyasyonun etkisi
47
LATVIA
JANIS   MJASNIKOVS
THE HERMIT BEETLE (OSMODERMA EREMITA)
DISTRIBUTION IN VILKENE PARISH LIMBAZI DISTRICT
Limbazi bölgesinin Vilkene köyünde Hermit böceğinin (Osmoderma eremita) dağılımı
JURY AWARD
22
ETHIOPIA
ALI   ZEKI / KHADIJA   REMZI
REMOVAL OF EXCESS FLUORIDE BY USING
ALUMINUM HYDROXIDE FROM THE GROUND
WATER IN THE RIFT VALLEY REGION OF ETHIOPIA
ETYOPYA’NIN RİFT VADİSİ BÖLGESİNDE YER ALTI SUYUNDAN AŞIRI FLORÜRÜN
ALÜMİNYUM HİDROKSİT KULLANILARAK ÇIKARILMASI
12
BRAZIL
VICTOR   PAOLILLO NETO
ASSESSMENT OF LAND USES EFFECTS ON
THE WATER QUALITY OF RURAL AREAS IN
SOUTHEAST BRAZIL
GÜNEYDOĞU BREZİLYA’DAKİ KIRSAL BÖLGELERDE ARAZI KULLANIMIN SU
KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
85
VIETNAM
TRUONG GIANG   NGUYEN / SI TUAN   NGUYEN
PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM
SCRAP-COIR IN VIETNAM BY CHEMICAL
ACTIVATION METHOD FOR POLLUTANTS
ADSORPTION IN WATER
Sudaki kirleticileri emen maddeleri etkinleştirme yöntemiyle Vietnamda
Hindistan cevizi lifinden aktif karbon hazırlanılması
15
BURKINA FASO
KHAIR EDDINE ISMAEL   COMPAORE
WATER PURIFICATION SU ARITMA
60
RUSSIA
MARIYA OSIPOVA  / ANASTASIYA   DMITRIKOVA
ECOLOGICAL PROTECTION FROM HAZARDS
OF INVISIBLE FIELDS
Manyetik alanlarin etkilerinden ekolojik korunma yontemleri

btw, senang sudah mengenal kalian semua teman2ku sang juara di INEPO ini, terlebih semuanya yang berasal dari segala penjuru dunia, semoga kita menjadi tulang punggung negara masing2,. see u next time,. yah, ntar ku masukin sini deh catatan email2 kalian,.hehe

bye,.

firdaus

de21

Advertisements
h1

tips menghadapi uan

May 27, 2009

Pesan khusus tentang uan kepada kalian semua…

Sudah jelas, UAN disebut sebagai item wajib yang mesti kita lewati dan rasakan dalam hidup ini. Layaknya fase kehidupan, UAN merupakan suatu koloni waktu yang mengisi bagian dalam hidup yang mau tidak mau berpengaruh kepada arah kehidupan kita. Yang dimaksudkan disini ialah bukan berarti pengkotak-kotakan kehidupan yang menafsirkan bahwa lulus UAN berarti hidupnya berhasil dan gagal UAN berarti hidupnya hancur tapi metafase kehidupan dimulai pada saat pengambilan kebijakan terhadap diri terhadap proses UAN dan setelah menerima hasil UAN. Yang lulus bukan saatnya berbangga karna ibarat naik tangga, selalu ada kemungkinan untuk jatuh, misalnya anda tidak lulus SPMB atau hanya menjadi lulusan yang pengangguran. Bagi yang tidak lulus, bukan berarti harus menutup buku, tetapi kalian yang tercantum dalam bagian itu malah diberikan tantangan yang lebih berat lagi yaitu menciptakan tangga baru dan konsisten untuk menaikinya. Fase ini belum sepatutnya untuk diperbincangkan sekarang karena fase yang kalian hadapi ialah proses menuju UAN yang akan dideskripsikan sebagai berikut.

Proses menuju UAN digadang-gadang sebagai jalur terjal nan curam dan seringkali menjadi momok bagi siapapun yang menghadapinya. Tapi ada beberapa teknik pendekatan spiritual yang sebenarnya 80% membantu lancarnya proses menuju UAN. Yang pertama, hancurkan mental pengecut pada diri kalian masing-masing. Mental pengecut disini ialah keadaan diri lari dari kenyataan. Salah satu contohnya ialah menyontek. Untuk direnungi bersama, jika memang kita tidak bisa, maka seharusnya saja kita siap untuk mendapat hasil dari keadaan tersebut agar kita sadar dan sedikit demi sedikit bertindak lebih terhadap diri.

Untuk kejadian tersebut, bagi beberapa orang tentunya masih sering mencari alasan dengan mengatakan beberapa keadaan seperti “ah,nyontek kan uda kebiasaan” , “ya gimana lagi,daripada dapat nilai jelek?” yang barang tentu malah menaikkan posisi kalian yang melakukannya ke posisi pengecut yang semakin tinggi. Saya akan memberikan kisah nyata, dari seorang teman yang berinisial R. dia merupakan siswa drop-out sekolah lain yang pindah ke sekolah saya saat kelas 2. kemampuannya dibawah rata-rata namun ada satu kelebihan potensial yang dia miliki, dia mau jujur ke beberapa orang untuk mencoba merubah dirinya (walau tidak mengubah kebiasaan dia yang sangat malas belajar). Semua orang tidak peduli karna semua orang menyuruh dia untuk belajar dan dia tidak mau belajar, padahal step yang diatur pada pemikiran seseorang di awal ialah bukan penanaman keharusan belajar, tapi penanaman keperluan diri akan menerima pembelajaran. Setelah saya berbincang, saya Cuma memberi saran untuk tidak belajar di satu hal dan belajar cukup sedikit saja untuk hal yang sama di lain waktu. Hasilnya, dia berhasil lulus dengan nilai pas-pasan sewaktu kelas 3 dengan upaya sendiri.

Metode belajar banyak dikatakan sebagai penentu dan berbagai macam bimbel sibuk menulis, mereka, meraba, menggarisbawahi beberapa metode yang disebut-sebut ampuh menghadapi kesulitan saat menjelang UAN. Pada hakekatnya, mental kalian lah yang mengatur metode itu sendiri. Setelah kalian berhasil membuang mental pengecut, saatnya kalian memproses mindset yang ada pada diri kalian dengan meng-upgrade di bagian karakteristik pemikiran. Yang dimaksud dengan karakteristik pemikiran disini ialah cara berfikir dalam menghadapi sesuatu dengan pemfokusan sesuai dengan karakter misalnya jika seseorang hanya bisa belajar pada saat sepi maka mindset itu harus tertanam dan dibentuk sebagai format mutlak yang bisa didispersikan pada saat belajar dengan kondisi yang lain. Rani hanya bisa belajar pada saat sepi, mindset itu dia coba simpan dan rekam kemudian dia ulang terus menerus saat dia belajar diiringi dengan musik, sambil mendengar teman mengoceh, sambil menyimak guru menjelaskan hingga akhirnya Rani bisa belajar dengan cara bagaimanapun. Begitulah kira-kira aplikasi singkat dari analisis karakteristik pemikiran jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak bisa melakukan suatu hal karena tidak tersedia suatu kondisi sesuai keinginan. Justru kondisi itulah yang mengondisikan kondisi-kondisi lain sehingga semua kondisi ialah milik kita. Anda merasa tidak bisa? Berarti anda sudah kalah karna sudah merasa tidak bisa sebelum mencoba. Yang anda alami sekarang ialah tidak tahu, bukan tidak bisa.

Nah, analisis karakteristik pemikiran tadi tidak hanya digunakan untuk belajar tetapi juga digunakan dalam kehidupan nyata yang lebih luas lagi seperti berbisnis, mengajar, konferensi, yang tentunya jauh lebih rumit daripada proses yang kita alami sekarang yaitu Cuma belajar.  Jika belajar saja kita tidak sanggup menggunakan pemikiran berkarakter, bagaimana nanti kita hidup di dunia nyata?.

Setelah kalian telah membentuk pemikiran berkarakter, arahkan itu pada metode belajar dan ubahlah konsep yang perlu dalam prosesnya. Salah satu jenis konsep yang saya tawarkan ialah belajar dengan menganalisis kejadian dalam proses belajar. Jika kalian termasuk orang yang malas belajar, tentu kalian lebih memperhatikan sekeliling ruangan. Sebagai contoh, saya selalu belajar malam dengan musik. Kemudian saya buat konsep musik berbanding lurus dengan materi pembelajaran yang saya dapati sehingga jika saya mulai bernyanyi tanpa mendengar musik tersebut, saya ingat materi dasar yang berhubungan dengan musik. Dengan contoh lain, misalnya anda seorang pemain bola, buatlah skema yang berbeda di setiap pertandingan dan banding luruskan dengan materi yang anda dapati. Variasi merupakan andalan yang harus digunakan sejak awal anda mengetahui strateginya dan ini merupakan strategi kunci bagi pemalas-pemalas yang ingin sukses dan merupakan suplemen yang sangat baik bagi orang-orang rajin yang ingin menambah kesuksesannya.

Setelah mengubah konsep, kita harus membiasakan diri terhadap medan perang yang akan kita hadapi. Sama dengan membiasakan diri membaca artikel ini karena yang dibutuhkan sepenuhnya ialah pemahaman. Kalau tidak paham dengan maksud tulisan saya, wah, saya ampun saja deh. Tapi jika anda mencoba untuk memahami maka simak lagi ulasan saya.

Membiasakan diri dengan medan perang yang akan dihadapi dilakukan dengan pemahaman yang benar. Dan ingat, PAHAM itu berbeda dengan TAHU. Anda harus paham, bukan sekedar tahu. Sebagai contoh terhadap medan perang yang akan anda hadapi,

Anda harus paham bahwa anda pasti akan melewatinya

Tapi anda juga harus paham bahwa dia bukan segala-galanya

Dan anda harus paham, jika dia bukan segala-galanya bukan berarti dia harus diremehkan.

Karna anda harus paham bahwa maksud dia bukan segala-galanya ialah karena ada sesuatu diatasnya

Maka dari itu, anda harus paham bahwa anda juga harus bersiap untuk melakukan sesuatu diatasnya

Dan anda harus paham bahwa sesuatu diatasnya baru bisa dilewati setelah melewati sesuatu yang akan anda hadapi

Sehingga mau tak mau anda wajib paham bahwa kesiapan lah yang akan melewatinya, bukan hanya sekedar pemahaman yang berujung pada anggapan minor seperti

Dia adalah sesuatu yang susah!

Dia tak bisa dikalahkan!

Dll.

Nah, pada akhirnya, apa anda juga masih tidak paham?

Keadaan diri tidak belajar adalah salah satu ciri ketidakmengertian anda tentang pemahaman tersebut.

Dan yang lebih parah lagi, keadaan untuk mau belajar atau mencoba belajar yang tidak ada barang tentu merupakan ketidakpahaman yang mutlak atas apa yang anda hadapi.

Ini berlaku tidak hanya untuk UAN, tapi juga kehidupan selanjutnya.

Nah, bayangkan, jika kita tidak paham dengan apa yang akan kita hadapi , bagaimana kita bisa menghadapinya.

Setelah bagian ini selesai, anda nampaknya sudah siap untuk memproses diri anda lebih lanjut sebagai manusia yang berkarakter dan mempunyai mentalitas. Namun satu hal yang tak boleh diubah ialah, niatkan semuanya, termasuk UAN yang akan dihadapi, hanya kita lakukan untuk mencari ridha Allah swt. Dan niat yang lurus tersebut tidak boleh diubah sedikitpun karna inti dari perbuatan adalah niat dan inti dari niat ialah untuk Allah swt.

Pada akhirnya, tulisan kecil ini bisa banyak atau sedikit membantu tergantung intensitas keinginan anda untuk mengulasnya dan keridhaan anda untuk meresapinya. Bagi yang menginginkan pindah silang pendapat dan pengoreksian serta pelengkapan terhadap tulisan ini, saya sangat menerima nya, asal jangan dikoreksi gramarnya, soalnya gramarnya ancur banget.

Tulisan dengan tema serupa juga dapat dilihat di http://www.tempatgila.wordpress.com

Firdaus21 – siswa kelas 12 B –

h1

dapatkan quote disini

May 26, 2009

beberapa quote anak2 kelas 12 A dan B,. wuiiihh,.

Ali Abdul Aziz : Live your life lively in à way on your own style!

Alvi Syahrie Faizi : The clustering hope will awaken a new shining star, become the path its light shines upon. Synchro Summon. Take flight! Stardust Dragon!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Amanah Ramadiah : Mind and hand.

Andhyta Firselly Utami : Acta non verba.

Anugerah Erlaut : Sesusah-susah soal matika, seribet-ribet soal kimia, yang lebih kompleks,Ya jelas kita 😀

B. Lewin Fajar  : Hating kills yourself; Loving brings you alive; Being hated makes you stronger; Being loved makes you weaker.

Firdaus : Allahu khaaliqul hubb, wahuwa alaa hubbin wakiil

Hendrawan Dwiyanto P : Usaha itu perlu gaya dan perpindahan

F.s àUsaha

-(Usaha) àSukses

Indra  : Never let your thought mastering you. You are the king of your thought

Juliana Harianja : Do not ever say, “Oh God, I’ve a BIG PROBLEM”

But say, “Hey problem! I’ve a BIG GOD!”

Khalil Mojadidi : orang hebat, orang biasa, ataupun pecundang, pasti pernah jatuh, namun ada hal yang membedakan mereka:

Orang hebat akan langsung bangkit.
Orang biasa akan bangkit setelah beberapa saat.
Pecundang akan menyerah dan tak pernah bangkit.

Lenny Suryani : Jangan takut! Jangan menyerah! Hidup ini sesungguhnya indah.
(Supernova-Akar)

Nofandy Nur Ibrahim: Hati kecilmu tak akan berbohong kepadamu walaupun kamu sering membohonginya.

Novendra : Gunakanlah hidupmu sebaik-baiknya karena hidup hanya sekali !!

Rifki Ananda Ferdian : Fight first!.. The winner appears at the end.

Soeganda Formalidin : Tidak ada hal yang sia-sia asalkan ikhlas karena Allah.

Yosheph : Kebaikan adalah apa yang dapat dilihat oleh orang buta dan didengar olehorang tuli.

Zulfanahri : Life is like a ladder. Every step we take is either up or down.

M. Azhar Rahman    : See you are not forever.

Aulia Reza  : Hoahhm… Good bye!

Retno Maruthi  : “Instant track” will never bring you to the top of the world for long. Hardwork, Integrity, Loyalty does. So,you wanna be on top? (aurum es potestas)

M. Emir Agustaman : Speaking is silver. Silence is gold. But to know when to speak or to be silent Is diamond

Melissa Indria Pertiwi  : We are havin’ a very long journey. God made the roads. Heart will decide the

Destination. Brain will help us walk the path. And dream are tho show us the Way

Siti Putri Handayani  : Nobody wants to loose. Nobody wants to suffer. Nobody wants to get hurt. But life serves them all.

Aditya Kemal Jacob A    : Relax dude,.. Relax..

Softy Nuzzela  : Memaafkan musuh lebih mudah daripada memaafkan teman

Mestikarini Astari  : It’s not that I can’t do. It’s just I think I can’t do. So, just try it first J

Selma Zisan Erol   : Modern man is educated to understand foreign languages and Missunderstand foreigners..!!

Assegaf Syarifah Azizah : The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams

Astari Anjani    : A winner seeks for goodness in a bad man. A looser seeks for the badness in a good man

h1

puisi request-an

May 26, 2009

Diantara sedikit celak mata terdapat tawa,.

Diantara serapuh bunga jingga terselaput canda,.

Dalam keberadaan hati yang singkat, begitu mengusung dara

Dalam keramaian pesisir jagat, sebegitu pekat menyelinap diantara lara

Pewarnamu adalah angin selat marmara,

Perangaimu jubah laut mediterania,

Keberpandanganmu selubung arah mata angin,

Yang membasuh sebahagian dengan sedikit kebahagiaan.

Hingga kini memang cetak hitam belum terseluncur datar tergambar

Namun apakah cukup beberapa kata? Jika beberapa saat yang akan datang sanggup untuk mengubah beberapa sisi dunia.

h1

hari ini sebelum aku berjalan

May 26, 2009

ada malam yang belum hilang, seperti pagi yang terlalu cepat untuk datang,.

sebelum ku mengerti untuk mencoba melangkahi,.

sebagian hal yang belum bisa dibaca untuk beberapa saat melihat keadaan dunia,.

hari ini sebelum aku berjalan, saat terakhir kali ku menjaga kemunafikan mata,

dibalik cerita yang masih hijau untuk kau ranahkan panah panah jingga,.

dibalik makna yang belum berkilau karna keberadaan hasrat yang teramat silau,..

terimakasih hari karna masih memberiku topeng untuk tak menangis sehari lagi,.

h1

percakapan dengan seorang teman

May 24, 2009
aku mempunyai seorang teman yang mempunyai masalah akan pandangan lahiriah terhadap keadaan yang melingkupi hatinya dan ”dia” olehnya,. Mungkin ini sebuah penjamahan yang tidak wajar, tapi barang tentu aku bisa memberi sedikit sudut pandang karna jujur saja saat ini aku mengejawantahkan hal yang sama,. Manifestasi diri yang sama dari batas-batas khayal yang terbuat dari ragam masalah yang hampir sama,.
Bedanya, dia berikatan sedangkan aku mengikat diriku sendiri,.
Sehari sebelumnya kami memiliki percakapan dan percakapan tersebut menjurus pada saran agar dia bertanya kepada slaah satu temanku saja karna temanku itu punya bahasa yang lebih jelas,.
Tapi hari ini dia minta maksudnya,.
Yawda,ku buka saja sedikit sampul buku ini untuk dirinya,.
Sampul buku dari buku yang hendak aku tulis,. Yaitu tentang kehidupan,.
Nah perbincangan hari ini sekitar awal 2009.
Silahkan baca dan coba mengerti alurnya,.
Sudah jelas ini perbincangan nyata tanpa sensor kecuali nama tokoh,jadi itu semua tulisannya asli,.
Here it is,.
Seorang teman :

Lw aja deh us yang kasih tau maksudnya

Firdaus :

haha

susah,.

aku bukan manusia yang memiliki imajinasi seperti manusia

kadang aku melihat segala yang jingga seperti pelangi yang berwarna

aku pergi bukan berarti ingin, tapi kepergian adalah sesuatu yang harus

karna hidup harus dibatasi agar aku tidak terbang terlalu tinggi

karna aku takut jatuh terlalu sakit

mengerti?

Seorang teman :

ngerti

emang dia juga gitu?

Firdaus :

ada suatu masa dimana aku akan merasakan hal yg begitu dalam dimana orang lain akan merasa itu adalah hal yg biasa,.

Firdaus :

kadang jiwa yang biasanya di indonesia disebut “nafas kedua” itu hadir dan kamu merasa segala yang disekitarmu mempunyai batas

Seorang teman :

🙂

Firdaus :

dan setiap kau menempuh batas yang baru, kau merasakan kehidupan lama akan membentuk batasnya sendiri

sehingga kamu merasa yakin kamu tak bisa memasukinya lagi,.

padahal, dirimu tak tahu bahwa kamu tak pergi kemana-mana.

Mengerti?

Seorang teman :

ya ngerti, tapi kyknya gw emang gak bisa melewati batas itu lagi untuk kedua kalinya

Firdaus :

tapi dirimu ga tau bahwa sebenarnya kamu dan dia tak pergi kemana-mana dan sebenarnya kalian masih ditempat yang sama

dan itu yang tak pernah kalian sadar

dan aku juga tak bisa sadar

karna sebenarnya aku sendiri tahu itu, dan aku sendiri masih belum mau mengerti

yah, begitulah

boleh gag tulisan ini dimuat ke blog ku?

namamu dan percakapan menggunakan nama akan disamarkan

Seorang teman :

ok

Firdaus :

tenkiu,.

dan perbincangan berakhir,.aku mengedit tulisan ini untuk menghilangkan nama2 tokoh selama 10 menit kemudian aku simpan dan akhirnya stelah beberapa lama aku post kan disini.

terimakasih untuk yang sudah meresapi dan mendapatkan sedikit sampul kehidupan disini.

http://www.tempatgila.wordpress.com

h1

turkiye , 22 mei 2009

May 20, 2009

akhirnya aku baru sadar,

bahwa aku telah memilih,

dan hari itu aku akan jauh dari kehidupan,

juga dari malam yang memiliki juta ratus kebencian akan kehidupan siang.

tanggal 22 kira-kira terjadi apa?

ah, aku masih saja menyepelekan kepergian seorang firdaus yang sebenarnya telah berkutat dalam diri ini.

turkiye,

22 mei pukul 22 lewat ntar,.

tak tau apa terjadi,

mungkin 1, 2, 3, 4, atau 5 tahun lagi aku bisa bercerita tentang ini lagi,.

sebelum itu, aku akan menulis sebuah buku yang akan ku kirimkan dari sana,

karna aku tak akan pernah berani menerbitkannya selama aku masih di sini,..

dan lihat saja kelak akan jadi apa pelarian yang membingungkan ini,.

kebiasaan firdaus yang selalu lari dari kenyataan

kenyataan bahwa dia tak bisa untuk mengejar kerinduan bersama dirimu.

kelak ini kan terbaca,.