h1

hasil INEPO 17 Istanbul, 24-27 Mei

May 30, 2009

bisa lihat di inepo.com

yak,Indonesia sayangnya cuma dapatin perak dan perunggu,. ntar kapan2 yak emasnya,.

walau aku ga bisa nyumbangin lagi, semoga perak dariku ini berharga buat Indonesia! amien,.

GOLD MEDAL
64
SOUTH KOREA
JEONG JOON   PARK /
HONG JUN CHOI
INVESTIGATION OF ALTEROMONAS MJU-11
AND MICROCOCCUS MJU-14 FOR THE PRODUCTION
OF INNOVATIVE RENEWABLE BIOENERGY
Yeni ve Yenilenebilir biyoenerji üretimi için Mikrokous MJU-14 ve
Alteromonas MJU-11’in araştırılması
55
PAKISTAN
USAMA AHMED   AWAN
EFFECT OF MIXED-CULTURE OF TYPHA DOMINGENASIS
AND PHRAGMITES KARKA ON THE
EFFICIENCY OF SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLAND (SFCW)
FOR SEWAGE TREATMENT
Lağım Sularinin Temizlenmesi İçin T.domingenasis ve P.karka
Karışık Bitki Kültürünün, Alttan Akışlı Yapay Sulak Alanlarının Etkinliğine Etkisi
88
AFGHANISTAN
LIME   HIDAYET /
FERIHE   RAUFI
INCREASING THE EFFICIENCY OF COMBUSTION OF
LPG BY
Lpg’nin yanma veriminin arttırılması
48
MACEDONIA
ARZU   FETA /
DESPINA   KRSTEVSKA
REMOVAL OF CR+6 FROM INDUSTRIAL EFFLUENTS BY
RUSTED IRON WASTE
Paslı demir kullanımı ile Cr+6 giderimi-en ekolojik, en ekonomik ve en etkili metod
79
UNITED KINGDOM
ELIF TAN /
ASLIHAN BUSRA   OGRETICI
SUSTAINABLE SOILS WITH AGRICULTURE’S BLACK GOLD: HUMIC ACID Tarimin Kara Altini Humik Asitle Surdurulebilir Topraklar
62
SLOVAKIA
MARIA   STRATILOVA
THE STUDY OF LEUKOCYTES ACTIVITY
AND ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE
HERBS GENUS ECHINACEA
Lökosit aktivitesinin ve Echinacea familyası otlarının antibakteriyel etkilerinin incelenmesi
89
AFGHANISTAN
AHMAD FARHAD   SARDAR MOHAMMAD / KHALID   ATAMOHAMMAD
ENERGY WHEEL Enerji Çarkı
73
TURKMENISTAN
MUHAMMED ASIM   KALKAN / BABASADIK   CURIYEW
FIBERBOARD PRODUCTION FROM COTTON STEM Pamuk sapından sunta üretimi
75
UKRAINE
KATERYNA   ODARCHENKO / KOSTYANTYN   GNENNYY
FOREST FIRES AND FOREST REMEDIATION Orman Yangınları ve Ormanların Islahı
SİLVER MEDAL
65
SOUTH KOREA
KWANG YIL   KOH / TAE HYUN   AHN
RESEARCH ON RE-USE, DISPOSAL, AND TREATMENT
OF INDUSTRIAL WASTE USING CARBON DIOXIDE GAS
Karbondioksit Gazı Kullanarak Sanayi Atıklarının Yeniden Kullanımı,
Ortadan Kaldırılması ve İşlenmesi
74
TURKMENISTAN
SERDAR   KLYCEW
TAKING A COLOUR FROM RHEUM AND STAINING OF A
WOOL.
Ravent bitkisinden elde edilen boya ile yünün boyanması
61
SLOVAKIA
VIERA   JAKLOVSKA
METABOLIC EFFECTS OF ESSENTIAL OIL EXTRACTS
IN CHICKENS
Tavuklarda esansiyel yağ özlerinin metabolik etkileri
39
KAZAKHSTAN
ARMAN   AMANGAZIN / KUANISH   SEMBEK
“NOISE POLLUTION AND ITS INFLUENCE UPON THE
STUDENTS’ HEALTH”
Gürültü kirliliği ve öğrencilerin sağlığı üzerindeki zararları
31
INDONESIA
NOFI NURINA   RAMADHANI / KARLINDA   SARI
MANGROVE JAM ( SONNERATIA ALBA)
AS STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBACTERIAL
MANGROVE JAM`in (SONNERATIA ALBA), STAPHYLOCOCCUS
AUREUS anti bakterisi olarak kullanilmasi
18
EGYPT
SARAH MOSTAFA   AL SHAARAWI / AHMED MOHAMED HASSAN
THE CURE IN THE BIOLOGICAL
TREATMENT T OF CARBON DIOXIDE
KARBONDİOKSİTİN BİYOLOJİK TEDAVİDE ÇARE ÖZELLİĞİ
40
KAZAKHSTAN
AYAN   CHAKLIKOV / NURBOL   ABDUALIYEV
THE NEW EFFECTIVE BIOSTIMULATOR
FOR AGROECOLOGICAL ENGINEERING
BIYOLOJIK UYARICI (TARIM EKOLOJISINDE DEVRIM)
76
UKRAINE
VALENTYNA   KYRYCHUK
BEHAVIOR OF MOLLUSKS AS EARLY INDICATORS
OF ENVIRONMENTAL CHANGES
Çevresel değişikliklerin erken habercileri olarak yumuşakçaların davranışları
38
KAZAKHSTAN
AIDA   BAYTAS / ANEL   ABITAY
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL
POLLUTION ON AMPHIBIANS AND THEIR ROLE AS BIOINDICATORS
OF POLLUTION.
Kirliligin amfibilere etkisi ve amfibilerin kirlilikteki bioindikator rolü
77
UKRAINE
REYAN   BARI / OLEKSANDRA   GEBESHT
INFLUENCE OF SINGLE CHAIN DNA FRAGMENTS OF
LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS
ON VIABILITY OF GYPSY MOTH CATERPILLARS
LYMANTRIA DISPAR NUCLEOPOLYHEDROVIRUS ‘un tek zincir DNA
fragmentinin çingene güve tırtılı üzerinde yaşamasına etkisi
30
INDONESIA
FIRDAUS  / HANINDITO   ANDHIKA
RECYCLING OF STYROFOAM WITH STARCH AND
PRODUCING DEGRADABLE PLASTIC
STROFOAM`IN NISASTAYLA GERI DONUSUMUNU SAGLAYARAK
DOGADA CABUK ERIYEN PLASTIK URETILMESI
87
UKRAINE
OLEKSANDRA   SNISAREVSKA / OLGA   LOZA
STUDY THE INFLUENCE OF CORAL
WATER ON GROWTH AND DEVELOPMENT
OF PLANTS
Mercan Suyunun Bitkilerin Gelisimine Etkisi
4
ALBANIA
TEODOR   RUPI / RIDGERS   MEMA
TITANIUM DIOXIDE, THE WORLD CLEANER. Paslı demir kullanımı ile Cr+6 giderimi-en ekolojik, en ekonomik ve en etkili metod
19
EGYPT
AHMED TAREK MOHAMED   FAHMY / IBRAHIM MOHAMED HANI   AHMED
HOW TO INCREASE THE COMMUNICATION
OF DEAF IN THE SOCIETY
TOPLUMDA İŞİTME ENGELLİLERİN İLETİŞİMİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ
45
KOSOVO
MERVE NUR   CENGIZ / LULJETA   JANUZI
USED TEA WASTE ADSORPTION FOR REMOVAL
OF PHENOL FROM SYNTHETIC AND INDUSTRIAL WASTE WATER
SENTETIK VE ENDUSTRIYEL ATIK SULARDA KULLANILMIS CAY ATIGI
ILE FENOL ABSORBSIYONU
90
MOLDOVA
NAGALISOV  ALEXANDRU / GINJU NADIA
CLEANING OF WATER WITH THE HELP OF ALGAE
CLADOPHORA GLOMERATA(L) KUTZ AND
CHAETOMORPHA LINUM (MULLER)
KUTZ-ADVANTAGEOUS PERSPECTIVE FROM
THE ECONOMIC AND ECOLOGIC POINT OF VIEW
Alglerin ( CLADOPHORA GLOMERATA(L) KUTZ AND CHAETOMORPHA
LINUM (MULLER) KUTZ ) yardımıyla su temizliği
BRONZE MEDAL
57
PAKISTAN
TAHREEM   SIKANDER
A NEW SCIENTIFIC APPROACH IN THE DIAGNOSIS
OF DISEASES- ALKALINE PHOSPHATASE
Karaciger hastaliklarinin teshisinde yeni bir yaklasim ;ALKALIN FOSFATAZ
26
GERMANY
FLORIAN   TROST / ANDRE   HEINRICHS
EXERCISE MACHINE FOR EMISSION-FREE
PRODUCTION OF HYDROGEN
Hidrojen yaymayan egzersiz aleti
20
ESTONIA
KRISTINA   AARE
FACTORS AFFECTING THE TOLERANCE TO
PHENOL OF SOIL BACTERIA PSEUDOMONAS PUTIDA
Pseudomonas Putida toprak bakterisinin fenole dayanıklılığını etkileyen faktörler
49
MACEDONIA
IVANA   RISTOVA
TIO2- SOLUTION FOR ENVIRONMENTAL
POLLUTIONS
TiO2- ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YENİ BİR ÇÖZÜM
29
INDONESIA
AMANDA   DWIKARINA / REGINA   PUSPITA
THE EFFECTS OF ARUMANIS AND INDRAMAYU
MANGO (MANGIFERA INDICA L.) SAP ON THE
GROWTH OF ESCHERICHIA COLI
ARUMANIS ve INDRAMAYU MANGO ozunun ESCHERICHIA COLI bakterisinin
buyumesindeki etkisi
67
TAJIKISTAN
AZIZ   MAKHMUDOV / KHUSRAV   UBAYDULLAEV
CO2 SCRUBBER FOR AUTOMOBILES CEVRE DOSTU EGSOZ
86
KAZAKHSTAN
AMINA BEKJUMANOVA / ZHADRA SEKREKOVA
MULTIPURPOSE APPLICATION OF ENERGY
PRODUCTION ASH-AND-SLAG WASTE PRODUCTS
FOR ENVIRONMENTAL AND TECHNICAL PURPOSES
EKOLOJİK VE TEKNİK PROBLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN KÜL VE POSA
ARTIKLARI OLAN ÜRÜNLERDEKİ ENERJİ ÜRETİMİN ÇOK AMAÇLI KULLANILMASI
11
BOSNIA AND HERZEGOVINA
EMIL   KLAPIJA / MERDAN   HODZIC
DETERMINATION OF WATER POLLUTION
LEVEL BY CYCLOPS SPP
Cyclops spp. Kullanılarak su kirliliğnin tayini
36
KAZAKHSTAN
ROMAN   ABDIROV / BERIK   UAP
ICE THICKNESS STUDY IN OFFSHORE OIL
AND GAS EXPLORATION FIELDS
KUTUPLARDAKI BUZ KALINLIGINI OLCMEDE YENI METOD
37
KAZAKHSTAN
RINAT TINIBEKOV / SARZHAN SHARAPIYEV
IMPACT OF «MICROBIOLOGICAL FERTILIZERS»
UPON POTATO YIELDING CAPACITY
MODIFIYE MIKROBIYOLOJIK PREPARATIN» PATATESIN GELISIMINDE
OZEL ETKILERI
66
TAIWAN
BO RUEI   HUANG / YU CIE   CHEN
DEVELOPING AND EVALUATING THE FEASIBILITY
OF UPGRADING OUR SCHOOL TO AN ECO-SCHOOL.
Okulumuzu eko-okula dönüştürme ve fizibilite çalışması
5
AZERBAIJAN
AYGUN EMINOVA / FERIDE   ALIYEVA
OBTAINING OF BIODEGREDABLE BIOPLASTICS
FROM STARCH AND OTHER PLANT WASTES
Nişasta ve bitki artıklarından geridönüşümlü biyoplastik eldesi
44
KOSOVO
AUREL   MALOKU / VISAR   KRASNIQI
FLY ASH FILTRATION IN CENTRAL HEATING
SYSTEMS
MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİNDE UÇUCU KÜL İLE FİLTRASYON
70
TURKEY
HUSEYIN ARIF   SAYILI / OMER   ATASOY
ECONOMIC AND ECOLOGICAL FIBERBOARD EKONOMIK VE EKOLOJIK LEVHA
9
BELARUS
SIARHEI   EUTUSHENKA
FLAT MICROFLORA REACTION TO HOUSEHOLD
USE OF SYNTHETIC DETERGENTS (SD)
EV TİPİ SENTETİK DETERJAN KULLANIMINDA MİKROFLORA TEPKİMESİ
71
TURKEY
MAHMUT TARIK   OZKAYA / HALIL   CETINER
OBTAINING PLASTIC FROM CONKER STARCH AT KESTANESINDEN ORGANIK PLASTIK
43
KENYA
PATRICIA   MULINGE / IKRAN AHMET
BIO-PHYSICAL PURIFICATION OF HOUSEHOLD
WATER(NON CHEMICAL TECHNOLOGY)
EV SUYUNUN BİYOFİZİKSEL OLARAK ARITILMASI (KİMYASAL OLMAYAN TEKNOLOJİ)
53
MOLDOVA
ROMAN   PALAMARCIUC / IGOR   BODIUL
SOLVING CAVES ENVIRONMENTAL PROBLEMS Mağaraların Çevresel Problemlerini Çözme
82
UNITED STATES OF AMERICA
JEOVANNA   TOVAR / CARLOS EMMANUEL   CLAUDIO
SIMULACRUM(A FORENSIC STUDY OF BLOOD
SAMPLE EVIDENCE)
Benzerlik(Kan ornegi kanitlari icin Adli calisma)
7
AZERBAIJAN
RESAD   ABDULLAYEV / FERID   AHMEDLI
CLEANING OF THE OIL FROM SEA SURFACE Deniz yüzeyinden yağın temizlenmesi
25
GERMANY
CATHARINA   ULRICH
ANTIBIOTICS IN FACTORY FARMING –
CAUSES EFFECTS RISKS CONSEQUENCES
Fabrika çiftçiliğinde antibiyotik kullanımı- sebepleri, etkileri, riskleri, sonuçları
14
BULGARIA
EMEL   CHAUSH / VIKTORIYA   BALIJAGIC
BIO-AUGMENTATION OF ANAEROBIC FILTERS:
AN ATTEMPT TO ENHANCE BIODEGRADATION OF DAIRY WASTEWATERS
Anaerobik filtrelerin biyolojik olarak takviyesi: Mandıra atık sularının
biyolojik olarak parçalanmasını arttırma girişimi
78
UKRAINE
GANNA   ROMANOVA / OLEKSANDR   BONDAR
CHORNOBYL CATASTROPHE. STUDY OF
INFLUENCE OF RADIATION ON THE HUMAN
ORGANISM.
Çernobil Felaketi.İnsan vücuduna radyasyonun etkisi
47
LATVIA
JANIS   MJASNIKOVS
THE HERMIT BEETLE (OSMODERMA EREMITA)
DISTRIBUTION IN VILKENE PARISH LIMBAZI DISTRICT
Limbazi bölgesinin Vilkene köyünde Hermit böceğinin (Osmoderma eremita) dağılımı
JURY AWARD
22
ETHIOPIA
ALI   ZEKI / KHADIJA   REMZI
REMOVAL OF EXCESS FLUORIDE BY USING
ALUMINUM HYDROXIDE FROM THE GROUND
WATER IN THE RIFT VALLEY REGION OF ETHIOPIA
ETYOPYA’NIN RİFT VADİSİ BÖLGESİNDE YER ALTI SUYUNDAN AŞIRI FLORÜRÜN
ALÜMİNYUM HİDROKSİT KULLANILARAK ÇIKARILMASI
12
BRAZIL
VICTOR   PAOLILLO NETO
ASSESSMENT OF LAND USES EFFECTS ON
THE WATER QUALITY OF RURAL AREAS IN
SOUTHEAST BRAZIL
GÜNEYDOĞU BREZİLYA’DAKİ KIRSAL BÖLGELERDE ARAZI KULLANIMIN SU
KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
85
VIETNAM
TRUONG GIANG   NGUYEN / SI TUAN   NGUYEN
PREPARATION OF ACTIVATED CARBON FROM
SCRAP-COIR IN VIETNAM BY CHEMICAL
ACTIVATION METHOD FOR POLLUTANTS
ADSORPTION IN WATER
Sudaki kirleticileri emen maddeleri etkinleştirme yöntemiyle Vietnamda
Hindistan cevizi lifinden aktif karbon hazırlanılması
15
BURKINA FASO
KHAIR EDDINE ISMAEL   COMPAORE
WATER PURIFICATION SU ARITMA
60
RUSSIA
MARIYA OSIPOVA  / ANASTASIYA   DMITRIKOVA
ECOLOGICAL PROTECTION FROM HAZARDS
OF INVISIBLE FIELDS
Manyetik alanlarin etkilerinden ekolojik korunma yontemleri

btw, senang sudah mengenal kalian semua teman2ku sang juara di INEPO ini, terlebih semuanya yang berasal dari segala penjuru dunia, semoga kita menjadi tulang punggung negara masing2,. see u next time,. yah, ntar ku masukin sini deh catatan email2 kalian,.hehe

bye,.

firdaus

de21

Advertisements

3 comments

  1. wokeh deh Daus!!
    Selamat ya!!
    Perak internasional nih… 😀


  2. Selamat ya Us 🙂


  3. hehe, makasii yaw agi afu,. hehe,.Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: